วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ตาพระยา ไม้เข็ม


จำหน่าย ไม้เข็มและไม้ท่อนยูคา  

ขายถูก ขายตามน้ำหนักเป็นตัน 

หรือ ขายปลีกแบบเป็นต้นเพื่อ

เหมาะสมกับการใช้งานหรือนำไปจำหน่ายต่อ 
ราคาขายทั่วไปเข็มยูคา+เข็มสน
ไม้เข็มยูคา เมตร


หน้า 1.5 นิ้ว ยาว เมตร 13 บาท


หน้า 2.0 นิ้ว ยาว เมตร 18 บาท


หน้า 2.5 นิ้ว ยาว เมตร 21 บาท


หน้า 3.0 นิ้ว ยาว เมตร 23 บาท


หน้า 3.5 นิ้ว ยาว เมตร 27 บาท


ไม้เข็มยูคา เมตร


หน้า 3.0  นิ้ว ยาว เมตร 38 บาท


หน้า 4.0  นิ้ว ยาว เมตร 48 บาท


หน้า 4.5  นิ้ว ยาว เมตร 58 บาท


ไม้เข็มยูคา เมตร


หน้า 4.0 นิ้ว ยาว เมตร 68 บาท


หน้า 4.5 นิ้ว ยาว เมตร 88 บาท


หน้า 5.0 นิ้ว ยาว เมตร 98 บาท


ไม้เข็มยูคา เมตร


หน้า 4.5 นิ้ว ยาว เมตร 138 บาท


หน้า 5.0 นิ้ว ยาว เมตร 178 บาท


หน้า 6.0 นิ้ว ยาว เมตร 198 บาท


หน้า 6.5 นิ้ว ยาว เมตร 238 บาท


ไม้เข็มยูคา เมตร


หน้า นิ้ว ยาว เมตร 318 บาท


หน้า นิ้ว ยาว เมตร 358 บาท
  โทรศัพท์มือถือ083-1116199