วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ตาพระยา ไม้เข็ม


จำหน่าย ไม้เข็มยูคา  -ขายตามน้ำหนัก ตันละ 2000 มีรถคีบขึ้นให้
 

-เป็นไม้รวมขนาด 1.5นิ้ว ถึง 3นิ้ว คละกัน


-ความยาว 3.05 เมตร  โทรศัพท์มือถือ083-1116199